trialfa baner

Personální agentura, hutní materiály a Kovovýroba

Společnost TRIALFA, s.r.o. jako 100 % dceřinná společnost TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. zahájila svoji obchodní činnost v roce 2001. Na začátku byly produkty a služby společnosti realizovány zejména pro TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. a to v oblastech vyčleněných pracovních činností, které neměly přímou souvislost s hutní výrobou.Kromě manipulačních a úpravarenských prací byly zajišťovány i podnikatelské aktivity v oblasti strojní výroby náhradních dílů, oprav kolejových vozidel, paličských a svářečských prací, oprav strojních a elektrických zařízení.Postupně byly naše podnikatelské aktivity rozšířeny o linku na rovnání betonářské oceli. Dále jsme na konci roku 2004 získali od Ministerstva práce a sociálních věcí licenci na provozování personální agentury. Mezi hlavní činnosti personální agentury patří zajišťování pracovních činností pro společnosti v regionu, jako například zajištění prací ve výrobních provozech, v expedici, v technických útvarech a v údržbě.V roce 2005 byla realizována investice do zařízení na zvýšení kvality rovnaného drátu pro stavební účely. V roce 2006 byly realizovány cíle soustředěné na zavedení systému managementu kvality a environmentálního systému managementu.Naše produkty a služby

 

Personální agentura

Máme povolení MSPV věcí České republiky ke zprostředkování zaměstnání na území ČR občanům ČR a EU podle ustanovení § 14 odst. 1 písm.b zákona čís. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, k zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým se myslí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení.

MÁM ZÁJEM O PRÁCI

Kruhová ocel

Dodáváme betonářskou ocel hladkou jakost 10216 o průměrech 5,5 mm až 14 mm rovnanou do tyčí o délce 4 000 - 12 000 mm. V případě zájmu jsme schopni rovnat i materiály jakostí 11373 a 11373.

VÍCE O OCELI

Kovovýroba

V rámci našeho výrobního vybavení realizujeme výrobky, které byly zpracovány těmito technologickými operacemi jako jsou soustružení, frézování, obrážení, svařování el. obloukem, svařování v ochranné atmosféře, dělení kovů plamenem.

VÍCE O KOVOVÝROBĚ

Podniková prodejna

Zajišťujeme tzv. "Drobný prodej" jehož prostřednictvím lze odprodat neplnohodnotný materiál z výroby Třineckých železáren, a.s. pro fyzické osoby a podnikatele s objemem nákupu do 2 tun. Prodávaný sortiment tvoří úhelníky, tyče ploché, betonářská ocel žebírková a hladká.

VÍCE O PRODEJNĚ


Aktuality


proběhl úspěšně recertifikační audit systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 a managementu EMS dle ČSN EN ISO 14001:2005.

proběhl úspěšně audit účetní závěrky společnost a výroční zprávy za rok 2014

získala společnost TRIALFA na další tři roky povolení ke zprostředkování zaměstnání na území České republiky: občanům ČR, jejich rodinným příslušníkům. občanům EU a jejich rodinným příslušníkům pro všechny druhy ve všech oborech, podle par.14 odst. 1 písm.b) zákona o zaměstnanosti, tj. k zaměstnávání fyzických osob za účelem jejich práce pro uživatele, kterým se myslí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení.