<< zpět

Společnost v září 2021 úspěšně absolvovala recertifikační audit systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 a environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016.