<< zpět

Systém kvality a EMS

Systém managementu kvality a EMS

Naše společnost díky své dlouhodobé strategii stále zvyšuje standard našich nabízených produktů a služeb. Jedním z těchto kroků bylo i zavedení systému mangementu jakosti společnosti podle požadavků evropských norem ISO řady 9000. Po předchozí přípravné fázi byl systém řízení naší společnosti zakončen úspěšným certifikačním auditem v červenci 2006 dle standardu ČSN EN ISO 9001:2001.Certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001 je ve shodě s mezinárodními normami a předpisy. Poskytuje záruky o tom, že jsou vytvořeny podmínky pro shodnost dodávky se zákazníkem definovanými požadavky. V následujích letech jsme certifikát při kontrolních auditech obhájili a v roce 2018 jsme získali při recertifikačním auditu certifikát integrovaného systému řízení dle standardu ČSN EN ISO 9001:2016, který jsme v roce 2019 při kontrolním auditu obhájili.

Systém environmentálního managementu

Dalším krokem v naplňování dlouhodobé strategie společnosti bylo i zavedení environmentálního systému managementu dle standardu ČSN EN ISO 14001:2005. Úspěšný certifikační audit naší společnosti proběhl v červenci 2006. V následujích letech jsme certifikát při kontrolních auditech obhájili a v roce 2018 jsme při recertifikačním auditu  získali cerifihát dle standardu ČSN EN ISO 14001:2016, který jsme v roce 2021 při kontrolním auditu obhájili.