VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ UKAZATELE (2016-2020)

  Jednotka 2016 2017 2018 2019 2020
Prodej rovnaného drátu t 1 727 1 656 1 631 922 811
Tržby za prodej zboží tis.Kč 6 191 4 881 5 993 5 724 3 654
Tržby za prodej vlast. výrobků a služeb tis.Kč 110 089 97 365 126 178 121 730 99 798
Spotřeba materiálu a energie tis.Kč 21 119 22 946 26 588 18 570 14 708
Prodané zboží tis.Kč 4839 4 171 4 968 4 791 2 924
Služby tis.Kč 7 317 6 380 7 770 8 135 6 460
Osobní náklady tis.Kč 82 149 68 032 90 162 93 428 79 026
Aktiva celkem tis.Kč 35 281 36 999 40 325 38 371 36 942
Dlouhodobý majetek tis.Kč 160 92 827 1 046 906
Oběžná aktiva a časové rozlišení tis.Kč 34 121 36 907 39 498 37 323 35 912
Vlastní kapitál tis.Kč 18 919 19 419 19 605 19 945 20 628
Výsledek hospodaření tis.Kč 273 500 186 340 683
Počet zaměstnanců osob 162 207 235 225 191